Wordpress Site

Kuidas liituda Eesti Viskeklubiga?

Infot selle kohta, kuidas toimida, kui on huvi liituda Eesti Viskeklubiga. Tegevuste järjekorrad, palju maksab jne.

 • Eesti Viskeklubi liitumise avaldus tuleb täita paberil ning üle saab selle anda ainult personaalselt juhatuse liikmele
 • Eesti Viskeklubi liikmeks vastuvõtmist saab taotleda iga üle 18 aastane isik
 • Liikmeskaardi väljastamiseks on vajalik liituda soovija foto, mille võib teha ka taotluse vastuvõtja kohapeal
 • Liitumise tasu suurus on 20 €, mis tuleb kanda Eesti Viskeklubi MTÜ arveldusarvele
 • Liitumise tasu saab tasuda ainult ülekandega Eesti Viskeklubi MTÜ arveldusarvele (Swedbank 221054458306)
 • Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus oma koosviibimisel, mis toimub vähemalt kaks korda kuus
 • Liikmeks vastu võtmine toimub enamushääletuse teel ning vormistatakse kirjalikult
 • Juhatuse koosviibimisel võetakse hääletusse ainult liitumise tasu tasunud liikmete avaldused
 • Liikme staatus hakkab kehtima alles pärast aastamaksu tasumist arveldusarvele
 • Liikme aastamaksu saab tasuda ainult ülekandega Eesti Viskeklubi MTÜ arveldusarvele (Swedbank 221054458306)
 • Eesti Viskeklubi aastamaks on 30 €, mis tuleb tasuda ette vastava perioodi eest
 • Juhul, kui liitumine toimub pärast 30. juunit, siis on aastamaksu suurus 20 €
 • Pärast liikme aastamaksu laekumist väljastatakse 2 nädala jooksul liikmele pildiga liikmekaart
 • Eesti Viskeklubi liikmekaart tõendab vajaduse korral liikmelisust, võimaldab osaleda Eesti Viskeklubi avalikel ja kinnistel üritustel ning soodustuste olemasolul ja saamisel tõestada oma liikmelisust